Wypowiedź dla Głosu Wielkopolskiego dotycząca wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3673644,bros-w-kicinie-budowa-fabryki-wstrzymana-decyzja-sadu,id,t.html

05.12.2014