Czy można nazwać kolegę lub koleżankę z pracy świnią?

Zarówno pracodawca jak i pracownik musi liczyć się z ewentualnymi sporami wynikającymi ze stosunku pracy. Pracodawca jak i pracownik muszą przestrzegać obowiązków nałożyć przepisami prawa pracy oraz podpisaną umową o pracę. Pracownik musi przede wszystkim sumiennie wykonywać powierzone obowiązki służbowe, natomiast pracodawca winien terminowo i zgodnie z podpisaną umową wypłacać wynagrodzenie oraz świadczenia z nim związane.

Pracodawcy coraz częściej udostępniają pracownikom służbowe komunikatory komputerowe, poprzez które pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe. Należy pamiętać, że prowadzenie prywatnych rozmów, dotyczących również innych pracowników, a w szczególności ich obmawianie i spekulowanie o życiu intymnym za pomocą służbowego komunikatora jest niedopuszczalne. Stanowi to nie tylko naruszenie podstawowych obowiązków służbowych, za które pracodawca może nałożyć na pracownika karę, lecz również naruszenie zasad współżycia społecznego.

Do naszej kancelarii zgłosił się klient w związku ze sporem pracowniczym. Część pracowników w trakcie pracy korzystała z służbowych komunikatorów komputerowych w celach prywatnych.W wyniku przeprowadzonej przez naszego klienta kontroli służbowych komunikatorów wykryto, że pracownicy w trakcie wykonywania czynności służbowych wyśmiewali kolegów z pracy nazywając ich m.in. „świniami”. Pracownica, która była inicjatorką obraźliwych rozmów została dyscyplinarnie zwolniona z pracy.

Sprawa z jej powództwa trafiła do sądu, w toku postępowania wykryto, że obrażanie współpracowników odbywało się na dużą skalę, i w związku z tym na część pracowników nałożono kary grzywny.

Sąd jednoznacznie orzekł, że to nasz klient miał rację zwalniając dyscyplinarnie pracownicę, z uwagi na fakt, że naruszyła ona nie tylko podstawowe obowiązki pracownicze lecz również zasady współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca może nie tylko ukarać pracownika karą porządkową, lecz również zwolnić dyscyplinarnie.

Pracodawca na podstawie przepisów prawa pracy może monitorować zarówno służbowy komunikator jak i służbowy adres e-mail swojego pracownika.

06.11.2019

autorzy:

Weronika Bagrowska

Prawnik

Olga Łączkowska - Majda

Adwokat | Partner