Nieważność kary umownej w relacjach między przedsiębiorcami