O kancelarii
Zespół

Katarzyna Bartniak

Radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowalnym, w prawie zamówień publicznych oraz prawie handlowym.

Kilka lat prowadziłam obsługę firm budowlanych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej oraz torowej. Przygotowywałam pytania do zamawiających dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opiniowałam umowy, składałam odwołania, przystąpienia do postępowania, jak również występowałam przez Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadziłam także obsługę spółki zajmującej się nadzorami inwestorskimi i pracami projektowymi.

Reprezentuję przedsiębiorców przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych. Przygotowuję i opiniuję umowy o wykonanie robót budowlanych, umowy o wykonanie usług, umowy dostawy. Przygotowuję roszczenia o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz roszczenia o przedłużenie czasu na wykonanie robót. Posiadam także doświadczenie z zakresu właściwego zabezpieczania wykonania umów przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyłam także Studia Podyplomowe: „Fundusze Unii Europejskiej” oraz „Prawo Zamówień Publicznych”.


O KANCELARII
ZESPÓŁ