O kancelarii
Zespół

dr Martyna Kusak

Prawnik

Specjalizuję się w prawie karnym procesowym, w szczególności postępowaniu prowadzonym na terenie Unii Europejskiej,dowodami nielegalnymi oraz w ochronie danych osobowych (RODO).

W swojej praktyce zawodowej sporządzałam m. in. ekspertyzy prawne dotyczące minimalizowania ryzyka wystąpienia odpowiedzialności karnej z uwagi na błędy popełniane w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Jestem autorką publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, w tym z zakresu wpływu organów ścigania na przebieg procesu karnego.

Ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W maju 2016 roku uzyskałam stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU. A study of telephone tapping and house search”.  Naukowo jestem związana z Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Institute for International Research on Criminal Policy (Belgia). Prowadzę zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego dla studentów Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


O KANCELARII
ZESPÓŁ