O kancelarii
Zespół

Bartosz Majda

Adwokat | Partner Zarządzający

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze firm w zakresie prawa handlowego i cywilnego.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia. Reprezentuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz z postępowaniach sądowych w sporach związanych z wykonywaniem umów dotyczących zamówień publicznych.

W swojej praktyce zawodowej świadczył pomoc prawną m. in. dla wiodącej firmy realizującej inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji stacji i linii kolejowych, lidera rynku obsługującego strefy płatnego parkowania, jednego z największych szpitali w Wielkopolsce, a także wiodącego dostawcy sterylizatorów.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów w branży budowlanej, medycznej oraz nowych technologii.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. W latach 2007-2011 prawnik w kancelarii Sójka & Maciak Adwokaci sp. k. W latach 2011-2015 współpracował z kancelarią Bajon & Kaźmierczak Adwokacka Spółka Partnerska.

Autor bloga o zamówieniach publicznych: www.PubliczneZamowienia.eu

Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Dane kontaktowe

tel. +48 691 597 219

b.majda@majda-kancelaria.pl


O KANCELARII
ZESPÓŁ