ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W zakresie zamówień publicznych posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców działających na terenie całej Polski, jak również obsługi prawnej wiodących zamawiających z terenu Poznania i Wielkopolski.

Nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej postępowań o udzielenie zamówień publicznych obejmuje przeprowadzenie blisko 200 postępowań, w toku których nie wpłynęło ani jedno odwołanie do KIO.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
  • składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane  (w tym roboty dodatkowe)
  • sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez zamawiających
  • reprezentowanie beneficjentów w sprawach dotyczących korekt finansowych

Z uwagi na nasze szczególne umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych stworzyliśmy portal dotyczący zamówień publicznych: