Ochrona danych osobowych (RODO)

Dane osobowe zyskują coraz większe znaczenie nie tylko w sferze prawnej, ale również ekonomicznej. Szacuje się, że wartość danych osobowych Europejczyków może osiągnąć w najbliższych latach wartość niemal 1 bln euro.

Jednocześnie rośnie również świadomość zagrożeń wynikających z udostępniania danych i związane z tym oczekiwania klientów do zwiększania ochrony ich prywatności.

W ramach spraw związanych z ochroną danych osobowych i wdrażaniem RODO doradzmy między innymi w następującym zakresie:

  • prowadzimy szkolenia z ochrony danych osobowych, które swoim zakresem obejmują przygotowanie do wejścia w życie regulacji przewidzianych przez RODO
  • dokonujemy audytów w zakresie prawidłowości posiadanych przez firmy i instytucje rozwiązań związanych z ochroną danych osbowuch
  • bierzemy udział w opracowywaniu rozwiazań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych
  • reprezentujemy Klientów przed GIODO i innymi organami
  • sporządzamy umowy dotyczące powierzenia przetwarzania i przekazywania danych
  • odpowiadamy na wszelkie pytania nurtujące naszych Klientów