PRAWO PRACY

Prawidłowe działanie większości firm uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania ich zespołów składających sie z różnych osób.  Tym samym bardzo istotne jest właściwe uregulowanie kwestii pracowniczych.

W ramach spraw związanych z prawem pracy świaczymy następujące usługi:

  • reprezentujemy Klientów przed sądami pracy
  • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz inne umowy o współpracę
  • doradzmy Klientom w sprawach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach związanych z nieuczciwą konkurencją, niedochowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub złamaniem zakazu konkurencji