PRAWO AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej współcześnie stanowią istotny aspekt w wielu rodzajach działalności: zarówno gospodarczych, jak i prywatnych, tych nastawionych na stworzenie utworu, jak i takich, w których ich powstanie jest jedynie częścią drogi do ostatecznego celu.

Jednocześnie wszechobecny dostęp do Internetu oraz stale rosnąca popularność różnych serwisów powodują, że o naruszenie tych praw jest coraz łatwiej, a nieodpowiednie ich zabezpieczenie już w chwili powstania, czy nawet niezabezpieczenie ich w ogóle, może spowodować powstanie istotnych szkód – zarówno po stronie autorów, jak i nabywców praw czy ich licencjobiorców.

Nasze usługi dotyczące praw własności intelektualnej kierujemy zarówno do autorów (muzyków, projektantów, pisarzy, naukowców), jak i potencjalnych nabywców i licencjobiorców praw (wydawców, instytucji naukowych).

W ramach spraw związanych z prawami własności intelektualnej oferujemy następujące usługi:

  • sporządzanie umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji
  • tworzenie mechanizmów przenoszenia praw autorskich w przypadku stałej współpracy opartej na umowach cywilnoprawnych oraz B2B
  • przygotowywanie regulaminów korzystania i ochrony praw autorskich dla jednostek naukowych
  • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej na etapie przedsądowym
  • występowanie w imieniu Klientów przed sądami w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej oraz zapłaty z tego tytułu
  • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących korzystania z prawa cytatu, w szczególności w materiałach umieszczanych w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych