ODWOŁANIA TARCZA

W okresie pandemii koronawirusa narzędziami z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy są m. in. Tarcza antykryzysowa oraz Tarcza finansowa.

W ramach wsparcia przedsiębiorców w kryzysie świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • odwołania od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dotyczących odmowy przyznania subwencji w ramach Tarczy finansowej
  • odwołania od decyzji PFR dotyczącej zaniżonej subwencji w ramach Tarczy finansowej
  • pomoc w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym) przed PFR w ramach Tarczy finansowej m. in. przy odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o przyznanie subwencji finansowej
  • reprezentowanie w postępowaniach przeciwko PFR o zwrot przyznanej subwencji
  • odwołania od decyzji ZUS, US, PUP, WUP dotyczących wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej
  • weryfikacja możliwości przyznania wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej lub Tarczy finansowej

Poza działaniami związanymi z Tarczą świadczymy również inne usługi mające na celu pomoc przedsiębiorcom w trakcie kryzysu. Prowadzimy w tym celu dedykowany projekt:

 www.nieupadaj.pl