ODWOŁANIA DO KIO

W ramach usług z zakresu zamówień publicznych sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz reprezentujemy wykonawców przez KIO.

Zakres naszych usług obejmuje m. in.:

  • weryfikację czy istnieją podstawy do wniesienia odwołania do KIO
  • badanie czy zamawiający w toku postępowania działał prawidłowo
  • weryfikację czy złożona przez wykonawcę oferta zawiera rażąco niską cena
  • weryfikację czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny sporządzone zostały prawidłowo

Ponadto sporządzamy także:

  • przystąpienia do postępowania odwoławczego przed KIO
  • odpowiedzi na odwołania do KIO

Prawnik prowadzący: adwokat Bartosz Majda | M: 691 597 219