OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla firm. Obejmuje ono swoim zakresem:

 • sporządzanie i negocjowanie umów
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • ustalanie odpowiedniej formy prowadzonej działalności (w tym dla start-upów)
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych
 • doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy
 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego

Pomagamy firmom w zakresie wrażliwych aspektów ich działalności obejmujących sukcesję firm rodzinnych i optymalizację działalności gospodarczej. Nasze działania mają na celu :

 • zabezpieczenie działalności firmy przed śmiercią właściciela
 • płynne przekazywanie firmy małżonkowi lub dzieciom
 • ograniczanie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy
 • doradztwo przy dokonywaniu zmian struktury właścicielskiej spółek, w szczególności dokonywanie audytów prawnych spółek

Szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie współpracy z firmami działającymi w następujących branżach:

 • transportowej i logistycznej (przewoźnicy, spedytorzy)
 • informatycznej
 • budowlanej  (firmy budowlane, architekci)
 • medycznej i farmaceutyczej (dostawcy sprzętu medycznego, leków)
 • usługowej