Jak odzyskać domenę internetową?

Internet, z jednej strony daje przedsiębiorcom ogromne, nieosiągalne jeszcze dwie dekady temu, możliwości w zakresie marketingu i reklamy, z drugiej jednak zdecydowanie zwiększa ryzyko naruszenia praw do marki. Dlatego też w chwili, gdy osiągnięty sukces przestaje być jedynie regionalny, a nazwa firmy, wykorzystywana chociażby w domenie internetowej, zaczyna powszechnie być kojarzone z tym konkretnym produktem lub usługą, warto zainwestować w jej ochronę poprzez uzyskanie prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP lub w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUIPO). Podobnie jest w przypadku dystrybuowania w formule „wyłączności” produktów lub usług innego przedsiębiorcy – w takiej sytuacji warto jest zadbać o uzyskanie od niego określonej licencji, by wykazanie monopolu na dany znak było możliwe.

Czy jednak brak posiadania – czy to własnego, czy wynikającego z licencji – prawa ochronnego uniemożliwia dochodzenie roszczeń, w przypadku, gdy bezpośredni konkurent wykorzystuje naszą domenę?

Zdecydowanie nie. Stan faktyczny prowadzonej przez nas sprawy był dość skomplikowany. Powód zawarł umowę z zagranicznym podmiotem, na podstawie której uzyskał wyłączność na dystrybuowanie renomowanych, chronionych charakterystyczną nazwą produktów na określonym obszarze. Nigdy nie otrzymał jednak licencji na korzystanie ze znaku towarowego w formule wyłącznej. Pozwany, będący bezpośrednim konkurentem powoda, zakupił domeny internetowe zawierające tę konkretną nazwę, a następnie zbył je na rzecz osoby trzeciej, która, jak się okazało, wiedziała o celu całego procederu.

Mimo braku prawa ochronnego sąd uznał, iż w sprawie doszło do naruszenia prawa firmowego powoda, ponieważ prawo do korzystania z niego wynikało wprost z umowy na dystrybucję wyłączną. Jednocześnie sąd wskazał, że w sprawie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Wynika stąd, że nie zawsze posiadanie certyfikatu na prawo ochronne na znak towarowy jest konieczne, by dochodzić swych uzasadnionych praw przed sądem. Warto jednak pamiętać o tym, że rejestracja naszej nazwy lub logo, bądź też uzyskanie stosownej licencji, zdecydowanie ułatwia postępowania w tego rodzaju sporach.

23.10.2019

autorzy:

Dominika Stopczańska

Adwokat

Bartosz Majda

Adwokat | Partner Zarządzający