PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Wraz z rozwojem prowadzonych firm zmieniają się potrzeby właścicieli w związku z czym docierają oni do momentu, w którym zastanawiają się nad wyborem nowej formy prawnej – spółki prawa handlowego.

W zakresie przekształceń spółek świadczymy następując usługi:

  • przekształcenia spółek
  • przekształcenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółki prawa handlowego
  • przekształcenia spółek cywilnych w spółki prawa handlowego
  • zakładanie spółek (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • podział spółek