PRAWO SPORTOWE

Z połączenia pasji do sportu oraz wiedzy prawniczej w Kancelarii powstał Zespół Prawa Sportowego, którego zadaniem jest profesjonalna obsługa szeroko rozumianego sportu.

Nasze usługi kierowane są w szczególności do:

  • sportowców
  • klubów sportowych
  • związków sportowych

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  • reprezentacja w negocjacjach kontraktów z klubami lub agentami
  • sporządzanie lub weryfikacja umów i kontraktów w sporcie (w szczególności umowy sponsoringowe i reklamowe)
  • reprezentacja w sporach z klubami, zawodnikami  lub związkami (np. o zapłatę zaległego wynagrodzenia) zarówno przed sądami arbitrażowymi (związkowymi) jak i powszechnymi
  • zabezpieczanie prawne  inwestycji sportowców i ochrona ich majątku
  • ochrona prawna wizerunku sportowca
  • pomoc prawna przy organizacji imprez sportowych